Entries by Katarína Čechová

O správe bytov v médiách

 Na tejto stránke uvádzame odkazy na zaujímavé články o problematike správy bytov v našich médiách. Grilovanie na balkóne: Áno či nie? Pozrite, kedy vám hrozí pokuta Neplatičom sa môže stať celý bytový dom Správcovia bytov majú vylepšenú páku na neplatičov. Aké zmeny priniesla novela zákona? Pri neplatičoch v bytovke platí: konať treba čo najskôr Písomné […]

ROK 2020

Obnova bytového domu MPČĽ 14 – 21, BREZNO   Zmluva o úvere MPČĽ 14-21, Brezno Splátkové úvery Všeobecné  obchodné podmienky  SLSP, a. s. Sadzobník SLSP, a. s. Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy SLSP, a. s.  

ROK 2016

Obnova bytového domu Kolkáreň 25/30, Podbrezová Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o. Bytový dom Kolkáreň 25/30, Podbrezová : 24 bytových jednotiek Zahájenie: 18. 04. 2016 Ukončenie: 16. 11. 2016 Stavebné povolenie: č. 2654/2015, právoplatné 22. 01. 2016 Kolaudačné rozhodnutie: č. 53/2017, Ev. č. 02/2017 z 16. 2. 2017 Energetický certifikát: Trieda B Realizačné práce: – realizácia […]

Rok 2015

Obnova bytového domu ŠLN 1235/22,23 Brezno Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o. Bytový dom ŠLN 1235/22,23, Brezno: 40 bytových jednotiek, 32 balkónov Zahájenie: 07/2015 Ukončenie: 1. 10. 2015 Stavebné povolenie: č. 72/2014, právoplatné 09. 01. 2015 Kolaudačné rozhodnutie: č. 49/2015, právoplatné 15. 01. 2016 Energetický certifikát: Trieda B Realizačné práce: – zateplenie obvodového plášťa – zateplenie strešného plášťa […]

ROK 2014

Obnova bytového domu Štiavnička 211/46,47 Podbrezová Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o. Realizačné práce: – Použitý materiál: NOBASIL – Zateplenie obvodových stien a strojovne výťahu – Zateplenie strechy – Zateplenie technického podlažia – Odstránenie systémových porúch logií – Zasklievanie logií – Podmurovanie zadných vchodov – Úprava bleskozvodov – Vybudovanie okapového chodníka – Hydraulické vyregulovanie ÚK […]

ROK 2013

Obnova bytového domu Štiavnička 212/51,52 Podbrezová Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o. Realizačné práce: – Zateplenie obvodových stien a strojovne výťahu (Kamenná vata) – Zateplenie strechy – Zateplenie technického podlažia – Odstránenie systémových porúch balkónov – Realizácia zásten -Realizácia sušiakov na prádlo -Podmurovanie priestorov pri zadných vchodov -Úprava bleskozvodu – Hydraulické vyregulovanie ÚK po významnej […]

ROK 2012

Obnova bytového domu Štiavnička 208, Podbrezová Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o. Realizačné práce: – Zateplenie obvodových stien (kamenná vata) – Zateplenie strechy – Zateplenie technického podlažia – Rekonštrukcia lódžií ,zasklenie lódžií – Úprava interiéru – Úprava okvapového chodníka – Výmena pivničných okien ZDROJE: úver – komerčný SLSP vlastné- Fond opráv Energetický certifikát : trieda C […]

ROK 2011

Obnova bytového domu Štiavnička 211/48,49 Podbrezová Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o. Realizačné práce: – Zateplenie obvodových stien (NOBASIL) – Zateplenie technického podlažia – Odstránenie systémových porúch lodžii – Výmena okien v domácnosti -Rekonštrukcia zadného vchodov z prestrešením -Montáž sušiakov v jednoizbových bytoch ZDROJE: úver – komerčný SLSP úver – Sloveseff II vlastné – Fond […]

ROK 2010

Obnova bytového domu Štiavnička 211/50 Podbrezová Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o. Realizačné práce: zateplenie obvodových stien (NOBASIL) zateplenie technického podlažia rekonštrukcia lodžii výmena okien v domácnosti Zdroje financovania: úver – komerčný SLSP úver – Sloveseff II vlastné – fond opráv Energetický certifikát: trieda C       Obnova bytového domu Krčulova 14,16,18 , Brezno […]