Projekty

Nepúšťajme peniaze von oknom

Ceny energií sú jednou z často diskutovanou témou, hlavne vtedy keď sa zvyšujú. Energie sú u nás neúmerne drahé.Za energie platíme viac ako ľudia v rozvinutejších krajinách ,kde je neporovnateľne vyššia nielen životná úroveň ale i platy.

Dôsledky zvyšovania pociťujeme všetci , len nie všetci rovnako. Nevieme ovplyvniť cenu energií ,ale množstvo spotrebovanej energie ovplyvniť vieme.

Projekty

Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje približne 5300 bytov v osobnom vlastníctve preto podporuje rozhodnutie vlastníkov bytových domov, ktorí sa rozhodnou cestou komplexnej Obnovy svojho bytového domu ovplyvniť náklady na spotrebované energie, predovšetkým energie na ÚK a ohrev vody.

Správca pripraví celý proces prípravy Obnovy, ktorý zahrňa

– vypracovania odborného posudku
– projektovej dokumentácie,
– realizáciu výberového konania na dodávateľa stavby v spolupráci s technickou komisiou vymenovanou vlastníkmi
-zabezpečenie stavebného dozoru
-zabezpečenie zdrojov krytia
-realizáciu stavby
-vypracovanie energetického certifikátu
-kolaudáciu stavby

Zdroje krytia:

Pri realizácii využíva správca na Obnovu bytových domov po dôkladnej analýze a schválení 2/3 vlastníkov:

-komerčný úver
-úver z programu Slovseff
-prostriedky z MV D a RR SR- dotácie na odstránenie systémových porúch loggií a balkónov.

Na uvedenej stránke bude správca priebežne informovať svojich klientov o postupnej Obnove konkrétnych bytových domov až po ich energetické vyhodnotenie v nasledujúcich rokoch po realizácii obnovy.