ROK 2016

Obnova bytového domu Kolkáreň 25/30, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom Kolkáreň 25/30, Podbrezová : 24 bytových jednotiek

Zahájenie: 18. 04. 2016
Ukončenie: 16. 11. 2016
Stavebné povolenie: č. 2654/2015, právoplatné 22. 01. 2016
Kolaudačné rozhodnutie: č. 53/2017, Ev. č. 02/2017 z 16. 2. 2017

Energetický certifikát: Trieda B

Realizačné práce:

– realizácia 24 ks nových lódžií + 3 ks predl´ženie a oprava pôvodných lódžií
– zateplenie obvodového plášťa
– výmena pivničných okien
– zateplenie krovu
– zateplenie technického podlažia
– hydroizolácia, okapový chodník
– oporný múrik
– elektroinštalačné práce IVTER, s. r. o.
– oprava vstupov
– rekonštrukcia bleskozvodu
– hydraulické vyregulovanie ÚK

Použitý materiál: NEO sivý polystyrén, hrúbka 180 mm
Zatepľovací systém: Ceresit
Ralizátor stavebných prác: Treetherm, s. r. o., Banská Bystrica
Realizátor nových lódžií 24 ks: Revitalstav, s. r. o., Žilina
Ralizátor hydraul. vyregulovania ÚK: ENAS – Energoaudit a služby, s. r. o., Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Roman Rybiansky

ZDROJE FINANCOVANIA:

Skutočné plnenie:
Revitalstav, s. r. o. 107 290,30 €
Treetherm, s. r. o. 117 157,50 €
ENAS- Energoaudit a služby, s. r. o. 559,40 €
___________________________________________
Celkom 225 047,20 €

Úver SLSP (CEB + KÚ celkom): 232 891,96 €
Splatnosť: 25 rokov
Nevyčerpaný úver: 7 844,76 € preúčtovaný do FPÚO

 


   

Obnova bytového domu Kolkáreň 26/31, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom Kolkáreň 26/31, Podbrezová : 23 bytových jednotiek

Zahájenie: 18. 04. 2016
Ukončenie: 23. 12. 2016
Stavebné povolenie: č. 2655/2015, právoplatné 22. 01. 2016
Kolaudačné rozhodnutie: č. 114/2017, Ev. č. 01/2017 z 16. 2. 2017

Energetický certifikát: Trieda B

Realizačné práce:

– realizácia 21 ks nových lódžií + 2 ks oprava jestvujúcich lódžií
– presklenie lódžií
– zateplenie obvodového plášťa
– výmena pivničných okien
– zateplenie krovu
– zateplenie technického podlažia
– hydroizolácia, okapový chodník
– oporný múrik
– parkovisko
– elektroinštalačné práce IVTER, s. r. o.
– úpravy vstupov – schody, nátery zábradlia
– rekonštrukcia bleskozvodu
– výmena armatúr ÚK (ventily) – viac práce z FPÚO
– hydraulické vyregulovanie ÚK
– vybudovanie dreveného prístrešku (benefit firmy Treetherm, s. r. o.)

Použitý materiál: NEO sivý polystyrén, hrúbka 180 mm
Zatepľovací systém: Ceresit
Ralizátor stavebných prác: Treetherm, s. r. o., Banská Bystrica
Realizátor nových lódžií 21 ks: Revitalstav, s. r. o., Žilina
Ralizátor hydraul. vyregulovania ÚK: ENAS – Energoaudit a služby, s. r. o., Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Roman Rybiansky
Ing. Ján Lendácky

ZDROJE FINANCOVANIA:

Úver SLSP (CEB + KÚ 12 byt. jedn.): 149 830,00 € skutočné čerpanie: 148 123,09 €
ŽP a. s. v hotovosti (8 byt. jednotiek): 69 586,30 € (vlastník nájomných bytov)

Skutočné plnenie vrátane viac prác:

ŽP BYTOS, s. r. o. (15 b.j.) s DPH ŽP a. s. (8 b.j.) bez DPH
vrátane zasklenia lódžií 6 533,33 €
______________________________________________________________________________________
Revitalstav, s. r. o. 61 149,42 € 34 355,90 €
Treetherm, s. r. o. 86 359,97 € 34 434,46 €
ENAS, s. r. o. 205,33 €* 408,47 €
Ostatné ventily 590,61 €
______________________________________________________________________________________
147 917,86 € / 205,33 €* 69 586,30 €

Celkom: 217 504,16 €

prefaktúrované ŽP a. s.

Nevyčerpaný úver vo výške 1 706,91 € bol preúčtovaný do FPÚO.

Splatnosť: 25 rokov
Nevyčerpaný úver: 1 706,91 € preúčtovaný do FPÚO

 

 


 

Obnova bytového domu Štiavnička 209, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom Štiavnička 209, Podbrezová : 12 bytových jednotiek

Zahájenie: 18. 05. 2016
Ukončenie: 15. 11. 2016
Stavebné povolenie: č. 640/2016, ev. číslo 09/2016 zo dňa 04. 04. 2016
Kolaudačné rozhodnutie:

Energetický certifikát:

Realizačné práce:

– oprava 4 ks lódžií
– zateplenie obvodových stien, systém CERESIT hr. 120 mm na báze minerálnej vlny
– zateplenie krovu
– zateplenie technického podlažia
– hydroizolácia, okapový chodník
– výmena elektroinštalácie, nová prípojka
– sušiaky na prádlo

Použitý materiál: hrúbka 120 mm
Zatepľovací systém: Ceresit
Zhotoviteľ diela: BSS Inginiering, s. r. o., Brezno
Subdodávateľ: LZ Čech, s. r. o., Zvolen
Stavebný dozor: Ing. Ján Môcik

ZDROJE FINANCOVANIA:

RN diela: 114 572,67 €
Prefinancovanie starého úveru: 20 001 €
Celkom úver SLSP: 134 573 €
Skutočné čerpanie: 128 856,80 €