Najčastejšie otázky

Dokumenty a informácie

 Ponuka služieb a cenník

Stavebné bytové družstvo Brezno

Stavebné bytové družstvo má k 1.1.2019 evidovaných 3 051 členov (z toho 24 nebývajúcich). Prostredníctvom 26 zamestnancov zabezpečuje výkon správy pre 125 bytových domov s celkovým počtom 5 321 bytov a 103 nebytových priestorov. Z toho je 87 bytov vo vlastníctve družstva. V prehľade sú zahrnuté aj byty a bytové domy, ktoré boli prevzaté do správy od ŽP BYTOS dňom 1.7.2017.

AKTUALITY

Naše sídlo

Kde nás nájdete

Stavebné bytové družstvo Brezno
Malinovského 1110/12
977 01 BREZNO