Najčastejšie otázky

Dokumenty a informácie

 Ponuka služieb a cenník

Stavebné bytové družstvo Brezno

Stavebné bytové družstvo má k 1.1.2024 evidovaných 2 701 členov (z toho 7 nebývajúcich). Prostredníctvom 24 zamestnancov zabezpečuje výkon správy pre 126 bytových domov s celkovým počtom 5 307 bytov a 104 nebytových priestorov. Z toho je 14 bytov vo vlastníctve družstva.

AKTUALITY

Naše sídlo

Kde nás nájdete

Stavebné bytové družstvo Brezno
Malinovského 1110/12
977 01 BREZNO