ROK 2014

Obnova bytového domu Štiavnička 211/46,47 Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Použitý materiál: NOBASIL
– Zateplenie obvodových stien a strojovne výťahu
– Zateplenie strechy
– Zateplenie technického podlažia
– Odstránenie systémových porúch logií
– Zasklievanie logií
– Podmurovanie zadných vchodov
– Úprava bleskozvodov
– Vybudovanie okapového chodníka
– Hydraulické vyregulovanie ÚK
– Výmena okien v domácnostiach

ZDROJE FINANCOVANIA: Komerčný úver SLSP a. s.
vlastné zdroje – Fond prevádzky, údržby a opráv

Dodávateľ stavebých prác: PUR STAV, s. r. o.
Dodávateľ hydraulického vyregulovania ÚK: Energy Technologies, s. r. o. Žilina
Dodávateľ okien: GL SYSTÉM, s. r. o. Brusno
Termín realizácie: od 1. 7. 2014 do 31. 10. 2014

Energetický certifikát : trieda B