ROK 2013

Obnova bytového domu Štiavnička 212/51,52 Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien a strojovne výťahu (Kamenná vata)
– Zateplenie strechy
– Zateplenie technického podlažia
– Odstránenie systémových porúch balkónov
– Realizácia zásten
-Realizácia sušiakov na prádlo
-Podmurovanie priestorov pri zadných vchodov
-Úprava bleskozvodu
– Hydraulické vyregulovanie ÚK po významnej obnove

ZDROJE: Dotácia z MDV a RR Slovenskej republiky
finančné prostriedky z programu Munseff
vlastné – Fond opráv

Energetický certifikát : trieda B

 


 

Obnova bytového domu Šupkova 45 , Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien (Multitherm NEO – sivý polystyrén )
– Zateplenie technického podlažia
– Zateplenie strechy
– Výmena pivničných okien
– Výmena okien v domácnosti
– Výmena plynového a kanalizačného potrubia
– Odstránenie systémových porúch lodžii
– Odstránenie propanbutanových staníc
-Úprava okvapového chodníka
-Úprava bleskozvodu

ZDROJE: finančné prostriedky z PSS
vlastné zdroje

Energetický certifikát : trieda B