Najčastejšie otázky

Dokumenty a informácie

 Ponuka služieb a cenník

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

SBD Brezno je spoločnosť, ktorá od svojho vzniku v roku 1960 má bohaté skúsenosti na trhu správy bytových domov. V tejto svojej hlavnej činnosti zamestnáva v súčasnej dobe 24 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí zabezpečujú služby pre 5 411 spravovaných bytov a nebytových priestorov, celkom v 126 bytových domoch v okrese Brezno. Byty sa nachádzajú v prevažnej miere v meste Brezno a v obciach Podbrezová, Závadka nad Hronom, Polomka, Čierny Balog, Lopej a Tále.

Pod správu SBD Brezno patrí aj 25 domových plynových kotolní. Z toho dve domové kotolne sú pod vzdialenou správou firmy JS-SYSTEM s.r.o. V týchto kotolniach zabezpečujeme od zmlúv na dodávku zemného plynu, opravy zariadení, až po vykonávanie ročných prehliadok a pravidelných revízií vyhradených technických zariadení.

Výkon správy plne rešpektuje požiadavku na kvalitné zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv objektov. Byty vo vlastníctve vlastníkov spravujeme na základe zmluvy o výkone správy. Určité služby zabezpečujeme na základe mandátnej zmluvy.

 Výkon správy bytov je v našej spoločnosti chápaný ako manažment všetkých procesov prevádzky, opráv a údržby, vrátane zabezpečenia všetkých médií a služieb spojených s ich užívaním.

 SBD Brezno je členom záujmového združenia Slovenského zväzu bytových družstiev. Využíva vedomosti a skúsenosti v oblasti správy bytových a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré nadobudlo počas dlhoročného pôsobenia na trhu, ale aj z predchádzajúceho obdobia. Veríme, že svojím flexibilným prístupom k riešeniu problémov, otvoreným partnerským prístupom k zákazníkovi, profesionalitou a vysokou odbornosťou budeme kvalitným správcom, ktorý prevezme správu Vášho bytového domu s veľkou zodpovednosťou, serióznosťou a vážnosťou.

Naše sídlo

Kde nás nájdete

Stavebné bytové družstvo Brezno
Malinovského 1110/12
977 01 BREZNO