Oznam

Oznamujeme klientom, že dňa 2. 9. 2022 (piatok) bude SBD Brezno z technických príčin Z A T V O R E N É.

Ing. Ján Ďurkovič, v.r.

predseda

INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 26.2.2022

 

 

INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 10. 1. 2022

                                                    INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD od 10. 1. 2022

 

 Dňom 10. 1. 2022 bol zrušený zákaz vychádzania. Núdzový stav ostáva v platnosti.

Vstup do budovy je zabezpečený v režime OP pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.

Zamestnanec SBD je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov SBD predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu.

Pokladňa je otvorená počas stránkových dní v režime OP!

Odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu, alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, prípadne vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby osobné vybavenie požiadaviek využívali v nevyhnutných prípadoch.

 

Ing. Ján Ďurkovič, v.r.

predseda SBD

Informácie k prevádzke SBD od 25.11.2021

V súvislosti so zákazom vychádzania a núdzovým stavom vyhláseným vládou SR dňa 24.11.2021 sa s účinnosťou od 25.11.2021 rušia stránkové dni.  Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek využívali mailovú, telefonickú komunikáciu prípadne, aby svoje požiadavky zasielali poštou.

Informácie k prevádzke SBD od 8.11.2021

 

INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 8.11.2021

Z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID 19 a v súvislosti so zaradením okresu Brezno od 8.11.2021 medzi „čierne okresy“ odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu, alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, prípadne vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby osobné vybavenie požiadaviek využívali v nevyhnutných prípadoch.

Vstup do budovy je zabezpečený v režime OTP pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.

 

 

 

 

Pokladňa SBD opäť otvorená

Oznamujeme klientom SBD, od 27.4. 2021 bude fungovať pokladňa vo vestibule SBD v čase:

Utorok: 9:00 – 11:00   12:00 – 14:45
Streda:  9:00 – 11:00   12:00 – 16:00

Vstup do budovy SBD je obmedzený – 1 osoba na 15 m2 a možný iba za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest s použitím respirátora FFP2.

                                                                                                                 Ján Ďurkovič, v.r.

                                                                                                               predseda družstva

Oznámenie na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva o vstupe do budovy SBD – platné od 19.4.2021 do 28.4.2021

Nekonaná porada zástupcov vlastníkov, plánovaná dňa 11.3.2021

Vážení členovia družstva, zástupcovia vlastníkov bytov a vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP) v správe Stavebného bytového družstva Brezno.

Viem, že v tejto dobe všetci spoločne čelíme iným závažným skutočnostiam, ako je pandémia koronavírusu, o čom sme informovaní denne z komunikačných prostriedkov. S opatreniami proti jeho šíreniu sa stretávame na každom kroku. V tejto dobe boli prijaté viaceré opatrenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva cieľom ktorých je znižovanie mobility a kontaktov medzi ľuďmi. Napriek uvedeným skutočnostiam, by sme Vás chceli informovať o členských povinnostiach družstva, ktoré musíme zabezpečiť v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov družstva, ako aj  o povinnostiach správcu, ktoré musíme zabezpečiť zo zákona o vlastníctve bytov a NP a zmlúv o výkone správy (ZVS), ktoré budeme musieť vykonať, keď sa u nás celková situácia zlepší.

Na deň 11.3.2021 bola plánovaná porada zástupcov vlastníkov bytov a NP v zasadačke SBD, ktorú nebolo možné uskutočniť z dôvodu zákazu vychádzania a prijatých opatrení Vládou SR a ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia koronavírusu. Z uvedeného dôvodu prostredníctvom našej Web stránky www.sbdbr.sk Vás chceme informovať o programe Členských schôdzi jednotlivých  samospráv, o nutnosti vykonania pripravovaných volieb do orgánov družstva na volebné obdobie rokov 2021 – 2026, ktoré v zmysle Obchodného zákonníka musia byť uskutočnené na Zhromaždení delegátov najneskôr do konca augusta 2021. Ďalej Vás chceme dopredu  informovať o programe schôdzi  vlastníkov bytov a NP, ktorý má byť prerokovaný na  týchto schôdzach.

Situáciu v našej spoločnosti podrobne sledujeme a pokiaľ to bude možné rozbehneme celý proces príprav ČS, schôdzi vlastníkov bytov a NP a Zhromaždenia delegátov.

Držím palce, aby sme to spoločne zvládli čo možno najskôr a stretli sa pri plnení povinností.

Pekný deň.

 

                                                                   Ing. Ján Ďurkovič v.r. – predseda SBD Brezno

 

 

Prílohy:

Usmernenie k voľbám do orgánov SBD Brezno r. 2021

Pozvánka na členskú schôdzu a schôdzu vlastníkov bytov a NP r. 2021

Metodický pokyn na zabezpečenie členských schôdzí a schôdzí vlastníkov bytov a NP

 

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP r. 2021

Metodický pokyn na zabezpečenie schôdzí vlastníkov bytov a NP