INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 26.2.2022

 

 

INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 10. 1. 2022

                                                    INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD od 10. 1. 2022

 

 Dňom 10. 1. 2022 bol zrušený zákaz vychádzania. Núdzový stav ostáva v platnosti.

Vstup do budovy je zabezpečený v režime OP pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.

Zamestnanec SBD je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov SBD predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu.

Pokladňa je otvorená počas stránkových dní v režime OP!

Odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu, alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, prípadne vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby osobné vybavenie požiadaviek využívali v nevyhnutných prípadoch.

 

Ing. Ján Ďurkovič, v.r.

predseda SBD

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – ELEKTRIKÁR / ÚDRŽBÁR

Stavebné bytové družstvo Brezno hľadá vhodného uchádzača na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu:

 

Elektrikár / údržbár

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– vykonáva opravy a montážne práce na technických častiach budov, elektrických rozvodov, osvetlení

a bleskozvodov,

– vykonáva odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach VTZ elektrických,

– spolupracuje pri vykonávaní odborných prehliadkach a skúškach VTZ elektrických,

– vykonáva bežnú údržbu spojenú s technickou správou bytových domov,

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

  • stredoškolské bez maturity
  • stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • odpovedajúca odborná spôsobilosť podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., § 22
  • prax s elektroúdržbou v obytných budovách

 

Kompletné informácie o voľnom  pracovnom mieste aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača Vám poskytneme na sbd@sbdbr.sk  alebo tel. 048/619 7522.

 

 

 

Informácie k prevádzke SBD od 25.11.2021

V súvislosti so zákazom vychádzania a núdzovým stavom vyhláseným vládou SR dňa 24.11.2021 sa s účinnosťou od 25.11.2021 rušia stránkové dni.  Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek využívali mailovú, telefonickú komunikáciu prípadne, aby svoje požiadavky zasielali poštou.

Oznámenie o zatvorení pokladne

Oznamujeme klientom SBD, že odo dňa 22.11.2021 až do odvolania bude pokladňa z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie zatvorená.

Vo vestibule môžete požiadať o poštové poukážky.

Informácie k prevádzke SBD od 8.11.2021

 

INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 8.11.2021

Z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID 19 a v súvislosti so zaradením okresu Brezno od 8.11.2021 medzi „čierne okresy“ odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu, alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, prípadne vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby osobné vybavenie požiadaviek využívali v nevyhnutných prípadoch.

Vstup do budovy je zabezpečený v režime OTP pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.

 

 

 

 

Pokladňa SBD opäť otvorená

Oznamujeme klientom SBD, od 27.4. 2021 bude fungovať pokladňa vo vestibule SBD v čase:

Utorok: 9:00 – 11:00   12:00 – 14:45
Streda:  9:00 – 11:00   12:00 – 16:00

Vstup do budovy SBD je obmedzený – 1 osoba na 15 m2 a možný iba za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest s použitím respirátora FFP2.

                                                                                                                 Ján Ďurkovič, v.r.

                                                                                                               predseda družstva

Oznámenie na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva o vstupe do budovy SBD – platné od 19.4.2021 do 28.4.2021