Oznam o čerpaní celozávodnej dovolenky

OZNAM O ČERPANÍ CELOZÁVODNEJ DOVOLENKY

Oznamujeme klientom,

že v dňoch 28.08.2023 až 01.09.2023 

budú zamestnanci SBD Brezno čerpať celozávodnú dovolenku.

 

 Ing. Ján Ďurkovič v. r.
predseda SBD Brezno

 

Vianoce

Prajeme Vám krásne prežité Vianočné sviatky,

veľa zdravia,  osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2023.

 

Stavebné bytové družstvo Brezno

Kolektív zamestnancov družstva

 

 

O správe bytov v médiách

 Na tejto stránke uvádzame odkazy na zaujímavé články o problematike správy bytov v našich médiách.

V prípade, že nájdete v médiách zaujímavý článok. Pošlite jeho obsah, alebo jeho odkaz na sekretariat@sbdbr.sk. Radi ho uverejníme na tejto stránke.

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

Po tragickom výbuchu bytového domu v Prešove vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky –

Prezídium hasičského a záchranného zboru upozornenie na dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.

1. Upozornenie prezídia HaZZ

2. Štátny dozor na úseku požiarnej prevencie.

 

 

 

Odpredaj prebytočných zásob.

SBD Brezno ponúka všetkým fyzickým osobám na odpredaj nepotrebné skladové zásoby materiálu. Cena je stanovená na 40% obstarávacej ceny. V prípade väčšieho množstva tovaru bude cena stanovená dohodou. V prípade záujmu sa informujte u vedúceho technického úseku p. Peter Čief. Tel. kontakt 0911 467 593.

Zoznam skladových zásob.

Informácia pre návštevníkov SBD – parkovanie

Oznamujeme návštevníkom sídla SBD Brezno, že môžu parkovať na vyhradených dvoch parkovacích miestach na parkovisku pred budovou SBD na Malinovského 12, BREZNO.

Z nich je jedno parkovisko vyhradené pre návštevy ŤZP (ťažko zdravotne postihnutých).