Voľné pracovné miesto – vodoinštalatér, kúrenár

Stavebné bytové družstvo Brezno eviduje voľné pracovné miesto na pozíciu vodoinštalatér, kúrenár.

 

Náplň práce:             

–           údržba a oprava bytového a nebytového fondu

–           realizácia montážnych a údržbárskych prác na rozvodoch vody, kanalizácie, TÚV, ÚK

–           preventívna kontrola, zisťovanie a opravy porúch vodoinštalačných zariadení, rozvodov vody, TÚV, ÚK,

ventilov, batérií…

–           výmena vodomerov

–           preventívna, pravidelná a operatívna údržba

 

Podmienky práce:      práca na 1 smenu, 7,5 hod denný pracovný čas

Odmeňovanie:           7 €/hod bruto  + ďalšie odmeny v zmysle platnej kolektívnej zmluvy

 

Ak máte záujem o uvedené pracovné miesto, obráťte sa na predsedu družstva (Ing. Ďurkovič, tel. 0905383874), alebo vedúceho technického úseku SBD Brezno (p. Čief, tel. 0911467593).

 

 

O správe bytov v médiách

 Na tejto stránke uvádzame odkazy na zaujímavé články o problematike správy bytov v našich médiách.

V prípade, že nájdete v médiách zaujímavý článok. Pošlite jeho obsah, alebo jeho odkaz na sekretariat@sbdbr.sk. Radi ho uverejníme na tejto stránke.

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

Po tragickom výbuchu bytového domu v Prešove vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky –

Prezídium hasičského a záchranného zboru upozornenie na dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.

1. Upozornenie prezídia HaZZ

2. Štátny dozor na úseku požiarnej prevencie.

 

 

 

Odpredaj prebytočných zásob v roku 2024.

SBD Brezno ponúka všetkým fyzickým osobám na odpredaj nepotrebné skladové zásoby materiálu. Cena je stanovená na 40% obstarávacej ceny. V prípade väčšieho množstva tovaru bude cena stanovená dohodou. V prípade záujmu sa informujte u vedúceho technického úseku p. Peter Čief. Tel. kontakt 0911 467 593.

Zoznam skladových zásob.

Informácia pre návštevníkov SBD – parkovanie

Oznamujeme návštevníkom sídla SBD Brezno, že môžu parkovať na vyhradených dvoch parkovacích miestach na parkovisku pred budovou SBD na Malinovského 12, BREZNO.

Z nich je jedno parkovisko vyhradené pre návštevy ŤZP (ťažko zdravotne postihnutých).