VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – ELEKTRIKÁR / ÚDRŽBÁR

Stavebné bytové družstvo Brezno hľadá vhodného uchádzača na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu:

 

Elektrikár / údržbár

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– vykonáva opravy a montážne práce na technických častiach budov, elektrických rozvodov, osvetlení

a bleskozvodov,

– vykonáva odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach VTZ elektrických,

– spolupracuje pri vykonávaní odborných prehliadkach a skúškach VTZ elektrických,

– vykonáva bežnú údržbu spojenú s technickou správou bytových domov,

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

  • stredoškolské bez maturity
  • stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • odpovedajúca odborná spôsobilosť podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., § 22
  • prax s elektroúdržbou v obytných budovách

 

Kompletné informácie o voľnom  pracovnom mieste aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača Vám poskytneme na sbd@sbdbr.sk  alebo tel. 048/619 7522.

 

 

 

Pokladňa SBD opäť otvorená

Oznamujeme klientom SBD, od 27.4. 2021 bude fungovať pokladňa vo vestibule SBD v čase:

Utorok: 9:00 – 11:00   12:00 – 14:45
Streda:  9:00 – 11:00   12:00 – 16:00

Vstup do budovy SBD je obmedzený – 1 osoba na 15 m2 a možný iba za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest s použitím respirátora FFP2.

                                                                                                                 Ján Ďurkovič, v.r.

                                                                                                               predseda družstva

Oznámenie na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva o vstupe do budovy SBD – platné od 19.4.2021 do 28.4.2021

Nekonaná porada zástupcov vlastníkov, plánovaná dňa 11.3.2021

Vážení členovia družstva, zástupcovia vlastníkov bytov a vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP) v správe Stavebného bytového družstva Brezno.

Viem, že v tejto dobe všetci spoločne čelíme iným závažným skutočnostiam, ako je pandémia koronavírusu, o čom sme informovaní denne z komunikačných prostriedkov. S opatreniami proti jeho šíreniu sa stretávame na každom kroku. V tejto dobe boli prijaté viaceré opatrenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva cieľom ktorých je znižovanie mobility a kontaktov medzi ľuďmi. Napriek uvedeným skutočnostiam, by sme Vás chceli informovať o členských povinnostiach družstva, ktoré musíme zabezpečiť v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov družstva, ako aj  o povinnostiach správcu, ktoré musíme zabezpečiť zo zákona o vlastníctve bytov a NP a zmlúv o výkone správy (ZVS), ktoré budeme musieť vykonať, keď sa u nás celková situácia zlepší.

Na deň 11.3.2021 bola plánovaná porada zástupcov vlastníkov bytov a NP v zasadačke SBD, ktorú nebolo možné uskutočniť z dôvodu zákazu vychádzania a prijatých opatrení Vládou SR a ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia koronavírusu. Z uvedeného dôvodu prostredníctvom našej Web stránky www.sbdbr.sk Vás chceme informovať o programe Členských schôdzi jednotlivých  samospráv, o nutnosti vykonania pripravovaných volieb do orgánov družstva na volebné obdobie rokov 2021 – 2026, ktoré v zmysle Obchodného zákonníka musia byť uskutočnené na Zhromaždení delegátov najneskôr do konca augusta 2021. Ďalej Vás chceme dopredu  informovať o programe schôdzi  vlastníkov bytov a NP, ktorý má byť prerokovaný na  týchto schôdzach.

Situáciu v našej spoločnosti podrobne sledujeme a pokiaľ to bude možné rozbehneme celý proces príprav ČS, schôdzi vlastníkov bytov a NP a Zhromaždenia delegátov.

Držím palce, aby sme to spoločne zvládli čo možno najskôr a stretli sa pri plnení povinností.

Pekný deň.

 

                                                                   Ing. Ján Ďurkovič v.r. – predseda SBD Brezno

 

 

Prílohy:

Usmernenie k voľbám do orgánov SBD Brezno r. 2021

Pozvánka na členskú schôdzu a schôdzu vlastníkov bytov a NP r. 2021

Metodický pokyn na zabezpečenie členských schôdzí a schôdzí vlastníkov bytov a NP

 

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP r. 2021

Metodický pokyn na zabezpečenie schôdzí vlastníkov bytov a NP

 

 

 

OZNÁMENIE – opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu

Na základe uznesenia č. 807/2020  zo dňa 29. decembra 2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu, podľa ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu bude obmedzená činnosť družstva:

  • zákaz vstupu do budovy SBD,
  • nebude zabezpečený výber úhrad predpisov preddavkov do pokladne družstva

Počas uvedeného obdobia budeme riešiť len havarijné a núdzové stavy v bytových domoch.

Požiadavky je možné nahlasovať na dispečing družstva telefonicky 048/6197511 alebo elektronickou poštou  dispecing@sbdbr.sk.

Viac informácií na www.sbdbr.sk

 Tieto opatrenia sú účinné počnúc dňom 1. 1. 2021 až do odvolania.

                                                 

Ing. Ján Ďurkovič

predseda družstva

Informácia k zabezpečeniu prevádzky SBD

Vážení vlastníci a zástupcovia vlastníkov bytov a NP, na základe uznesenia prijatého vládou SR a s ním súvisiacimi opatreniami  je prevádzka  SBD aj naďalej zabezpečená v sprísnenom epidemiologickom režime.
Vybavenie Vašich  požiadaviek bude  aj naďalej zabezpečené prostredníctvom mailovej, resp. telefonickej  komunikácie, poštou,  príp. na základe vhodenia Vašej požiadavky do schránky umiestnenej v suteréne budovy SBD.

O Z N Á M E N I E o obmedzení činnosti SBD

O správe bytov v médiách

 Na tejto stránke uvádzame odkazy na zaujímavé články o problematike správy bytov v našich médiách.

V prípade, že nájdete v médiách zaujímavý článok. Pošlite jeho obsah, alebo jeho odkaz na sekretariat@sbdbr.sk. Radi ho uverejníme na tejto stránke.