ROK 2020

Obnova bytového domu MPČĽ 14 – 21, BREZNO