ROK 2020

Obnova bytového domu MPČĽ 14 – 21, BREZNO

 

 

ROK 2016

Obnova bytového domu Kolkáreň 25/30, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom Kolkáreň 25/30, Podbrezová : 24 bytových jednotiek

Zahájenie: 18. 04. 2016
Ukončenie: 16. 11. 2016
Stavebné povolenie: č. 2654/2015, právoplatné 22. 01. 2016
Kolaudačné rozhodnutie: č. 53/2017, Ev. č. 02/2017 z 16. 2. 2017

Energetický certifikát: Trieda B

Realizačné práce:

– realizácia 24 ks nových lódžií + 3 ks predl´ženie a oprava pôvodných lódžií
– zateplenie obvodového plášťa
– výmena pivničných okien
– zateplenie krovu
– zateplenie technického podlažia
– hydroizolácia, okapový chodník
– oporný múrik
– elektroinštalačné práce IVTER, s. r. o.
– oprava vstupov
– rekonštrukcia bleskozvodu
– hydraulické vyregulovanie ÚK

Použitý materiál: NEO sivý polystyrén, hrúbka 180 mm
Zatepľovací systém: Ceresit
Ralizátor stavebných prác: Treetherm, s. r. o., Banská Bystrica
Realizátor nových lódžií 24 ks: Revitalstav, s. r. o., Žilina
Ralizátor hydraul. vyregulovania ÚK: ENAS – Energoaudit a služby, s. r. o., Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Roman Rybiansky

ZDROJE FINANCOVANIA:

Skutočné plnenie:
Revitalstav, s. r. o. 107 290,30 €
Treetherm, s. r. o. 117 157,50 €
ENAS- Energoaudit a služby, s. r. o. 559,40 €
___________________________________________
Celkom 225 047,20 €

Úver SLSP (CEB + KÚ celkom): 232 891,96 €
Splatnosť: 25 rokov
Nevyčerpaný úver: 7 844,76 € preúčtovaný do FPÚO

 


   

Obnova bytového domu Kolkáreň 26/31, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom Kolkáreň 26/31, Podbrezová : 23 bytových jednotiek

Zahájenie: 18. 04. 2016
Ukončenie: 23. 12. 2016
Stavebné povolenie: č. 2655/2015, právoplatné 22. 01. 2016
Kolaudačné rozhodnutie: č. 114/2017, Ev. č. 01/2017 z 16. 2. 2017

Energetický certifikát: Trieda B

Realizačné práce:

– realizácia 21 ks nových lódžií + 2 ks oprava jestvujúcich lódžií
– presklenie lódžií
– zateplenie obvodového plášťa
– výmena pivničných okien
– zateplenie krovu
– zateplenie technického podlažia
– hydroizolácia, okapový chodník
– oporný múrik
– parkovisko
– elektroinštalačné práce IVTER, s. r. o.
– úpravy vstupov – schody, nátery zábradlia
– rekonštrukcia bleskozvodu
– výmena armatúr ÚK (ventily) – viac práce z FPÚO
– hydraulické vyregulovanie ÚK
– vybudovanie dreveného prístrešku (benefit firmy Treetherm, s. r. o.)

Použitý materiál: NEO sivý polystyrén, hrúbka 180 mm
Zatepľovací systém: Ceresit
Ralizátor stavebných prác: Treetherm, s. r. o., Banská Bystrica
Realizátor nových lódžií 21 ks: Revitalstav, s. r. o., Žilina
Ralizátor hydraul. vyregulovania ÚK: ENAS – Energoaudit a služby, s. r. o., Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Roman Rybiansky
Ing. Ján Lendácky

ZDROJE FINANCOVANIA:

Úver SLSP (CEB + KÚ 12 byt. jedn.): 149 830,00 € skutočné čerpanie: 148 123,09 €
ŽP a. s. v hotovosti (8 byt. jednotiek): 69 586,30 € (vlastník nájomných bytov)

Skutočné plnenie vrátane viac prác:

ŽP BYTOS, s. r. o. (15 b.j.) s DPH ŽP a. s. (8 b.j.) bez DPH
vrátane zasklenia lódžií 6 533,33 €
______________________________________________________________________________________
Revitalstav, s. r. o. 61 149,42 € 34 355,90 €
Treetherm, s. r. o. 86 359,97 € 34 434,46 €
ENAS, s. r. o. 205,33 €* 408,47 €
Ostatné ventily 590,61 €
______________________________________________________________________________________
147 917,86 € / 205,33 €* 69 586,30 €

Celkom: 217 504,16 €

prefaktúrované ŽP a. s.

Nevyčerpaný úver vo výške 1 706,91 € bol preúčtovaný do FPÚO.

Splatnosť: 25 rokov
Nevyčerpaný úver: 1 706,91 € preúčtovaný do FPÚO

 

 


 

Obnova bytového domu Štiavnička 209, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom Štiavnička 209, Podbrezová : 12 bytových jednotiek

Zahájenie: 18. 05. 2016
Ukončenie: 15. 11. 2016
Stavebné povolenie: č. 640/2016, ev. číslo 09/2016 zo dňa 04. 04. 2016
Kolaudačné rozhodnutie:

Energetický certifikát:

Realizačné práce:

– oprava 4 ks lódžií
– zateplenie obvodových stien, systém CERESIT hr. 120 mm na báze minerálnej vlny
– zateplenie krovu
– zateplenie technického podlažia
– hydroizolácia, okapový chodník
– výmena elektroinštalácie, nová prípojka
– sušiaky na prádlo

Použitý materiál: hrúbka 120 mm
Zatepľovací systém: Ceresit
Zhotoviteľ diela: BSS Inginiering, s. r. o., Brezno
Subdodávateľ: LZ Čech, s. r. o., Zvolen
Stavebný dozor: Ing. Ján Môcik

ZDROJE FINANCOVANIA:

RN diela: 114 572,67 €
Prefinancovanie starého úveru: 20 001 €
Celkom úver SLSP: 134 573 €
Skutočné čerpanie: 128 856,80 €

Rok 2015

Obnova bytového domu ŠLN 1235/22,23 Brezno

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom ŠLN 1235/22,23, Brezno: 40 bytových jednotiek, 32 balkónov

Zahájenie: 07/2015
Ukončenie: 1. 10. 2015
Stavebné povolenie: č. 72/2014, právoplatné 09. 01. 2015
Kolaudačné rozhodnutie: č. 49/2015, právoplatné 15. 01. 2016

Energetický certifikát: Trieda B

Realizačné práce:

– zateplenie obvodového plášťa
– zateplenie strešného plášťa
– zateplenie podhľadu technického podlažia
– sanácia balkónov – odstránenie systémových porúch
– sanácia vonkajších schodísk
– výmena výplní otvorov v spoločných priestoroch bytového domu
– výmena bleskozvodu
– obnova okapového chodníka
– hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome

Použitý materiál: NEO sivý polystyrén, hrúbka 150 mm
Zatepľovací systém: Baumit Pro System s EPS
Realizátor stavebných prác: GINDL – AM, s. r. o., Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Roman Rybiansky
Realizátor hydraul. vyregulovania ÚK: ENAS – Energoaudit a služby, s. r. o., Banská Bystrica

ZDROJE FINANCOVANIA: 

RN celkom (stavebná časť + hydraulické vyregulovanie ÚK) 226 102,21 €

Z toho Fond prevádzky, údržby a opráv: 30 000,31 €
Štátny fond rozvoja bývania: 155 524,90 € (úrok 1% splatnosť 15 rokov)
Úver SLSP: 40 577,00 € (úrok 2,1% splatnosť 6 rokov)

 

 


 

 

Obnova bytového domu ŠLN 1235/24,25 Brezno

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom ŠLN 1235/24,25, Brezno: 48 bytových jednotiek, 32 balkónov

Zahájenie: 15. 06. 2015
Ukončenie: 30. 10. 2015
Stavebné povolenie: č. 73/2014, právoplatné 09. 01. 2015
Kolaudačné rozhodnutie: č. 50/2015, právoplatné 15. 01. 2016

Energetický certifikát: Trieda B

Realizačné práce:

– zateplenie obvodového plášťa
– zateplenie strešného plášťa
– zateplenie podhľadu technického podlažia
– sanácia balkónov – odstránenie systémových porúch
– sanácia vonkajších schodísk
– výmena výplní otvorov v spoločných priestoroch bytového domu
– výmena bleskozvodu
– obnova okapového chodníka
– hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome

Použitý materiál: NEO sivý polystyrén, hrúbka 150 mm
Zatepľovací systém: Terranova
Realizátor stavebných prác: ENSPOL, s. r. o., Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Ján Môcik
Realizátor hydraul. vyregulovania ÚK: ENAS – Energoaudit a služby, s. r. o., Banská Bystrica

ZDROJE FINANCOVANIA: 

RN celkom (stavebná časť + hydraulické vyregulovanie ÚK) 214 344,65 €

Z toho Fond prevádzky, údržby a opráv: 30 000,56 €
Štátny fond rozvoja bývania: 148 311,10 € (úrok 1% splatnosť 15 rokov)
Úver SLSP: 36 033,00 € (úrok 2,1% splatnosť 6 rokov)

 

 


 

 

 

ROK 2014

Obnova bytového domu Štiavnička 211/46,47 Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Použitý materiál: NOBASIL
– Zateplenie obvodových stien a strojovne výťahu
– Zateplenie strechy
– Zateplenie technického podlažia
– Odstránenie systémových porúch logií
– Zasklievanie logií
– Podmurovanie zadných vchodov
– Úprava bleskozvodov
– Vybudovanie okapového chodníka
– Hydraulické vyregulovanie ÚK
– Výmena okien v domácnostiach

ZDROJE FINANCOVANIA: Komerčný úver SLSP a. s.
vlastné zdroje – Fond prevádzky, údržby a opráv

Dodávateľ stavebých prác: PUR STAV, s. r. o.
Dodávateľ hydraulického vyregulovania ÚK: Energy Technologies, s. r. o. Žilina
Dodávateľ okien: GL SYSTÉM, s. r. o. Brusno
Termín realizácie: od 1. 7. 2014 do 31. 10. 2014

Energetický certifikát : trieda B

 

 

ROK 2013

Obnova bytového domu Štiavnička 212/51,52 Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien a strojovne výťahu (Kamenná vata)
– Zateplenie strechy
– Zateplenie technického podlažia
– Odstránenie systémových porúch balkónov
– Realizácia zásten
-Realizácia sušiakov na prádlo
-Podmurovanie priestorov pri zadných vchodov
-Úprava bleskozvodu
– Hydraulické vyregulovanie ÚK po významnej obnove

ZDROJE: Dotácia z MDV a RR Slovenskej republiky
finančné prostriedky z programu Munseff
vlastné – Fond opráv

Energetický certifikát : trieda B

 


 

Obnova bytového domu Šupkova 45 , Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien (Multitherm NEO – sivý polystyrén )
– Zateplenie technického podlažia
– Zateplenie strechy
– Výmena pivničných okien
– Výmena okien v domácnosti
– Výmena plynového a kanalizačného potrubia
– Odstránenie systémových porúch lodžii
– Odstránenie propanbutanových staníc
-Úprava okvapového chodníka
-Úprava bleskozvodu

ZDROJE: finančné prostriedky z PSS
vlastné zdroje

Energetický certifikát : trieda B

 

ROK 2012

Obnova bytového domu Štiavnička 208, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien (kamenná vata)
– Zateplenie strechy
– Zateplenie technického podlažia
– Rekonštrukcia lódžií ,zasklenie lódžií
– Úprava interiéru
– Úprava okvapového chodníka
– Výmena pivničných okien

ZDROJE: úver – komerčný SLSP
vlastné- Fond opráv

Energetický certifikát : trieda C

 


 

Obnova bytového domu Štiavnička 205, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien (kamenná vata)
– Zateplenie strechy
– Zateplenie technického podlažia
– Rekonštrukcia lódžií ,zasklenie lódžií
– Úprava okvapového chodníka

ZDROJE: úver – komerčný SLSP
vlastné- Fond opráv

Energetický certifikát : trieda C

 


 

Obnova bytového domu Štiavnička 212/53,54 Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien (NOBASIL)
– Zateplenie strechy
– Zateplenie technického podlažia
– Odstránenie systémových porúch balkónov
– Výmena okien v bytoch
-Rekonštrukcia zadného vchodu
– Úprava okvapového chodníka

ZDROJE: úver – komerčný SLSP
dotácia – Odstránenie systémových porúch balkónov
vlastné- Fond opráv

Energetický certifikát : trieda B

 

 


 

Obnova bytového domu Šupkova 46, Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien (NOBASIL)
– Zateplenie strechy
– Zateplenie technického podlažia
– Odstránenie systémových porúch balkónov
– Výmena pivničných okien
-Rekonštrukcia zadného vchodu
– Úprava okvapového chodníka

ZDROJE: úver – komerčný SLSP
dotácia – Odstránenie systémových porúch balkónov
vlastné- Fond opráv

Energetický certifikát : trieda B

 

 

 

 

ROK 2011

Obnova bytového domu Štiavnička 211/48,49 Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien (NOBASIL)
– Zateplenie technického podlažia
– Odstránenie systémových porúch lodžii
– Výmena okien v domácnosti
-Rekonštrukcia zadného vchodov z prestrešením
-Montáž sušiakov v jednoizbových bytoch

ZDROJE: úver – komerčný SLSP
úver – Sloveseff II
vlastné – Fond opráv

Energetický certifikát : trieda B

 

 


 

Obnova bytového domu Fraňa Kráľa 2 , Brezno

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

– Zateplenie obvodových stien (systém Webber Teranova)
– Odstránenie systémových porúch lodžii (dotácie MDVaRR)
-Rekonštrukcia vchodu z prestrešením
– Úprava okvapového chodníka
– Výmena pivničných okien
-Rekonštrukcia interiéru
– Vybudovanie plynovej prípojky
– Vybudovanie domovej plynovej kotolne

ZDROJE: úver – komerčný SLSP
dotácia – odstránenie systémových porúch lodžii
vlastné – Fond opráv

Energetický certifikát : trieda B

 

ROK 2010

Obnova bytového domu Štiavnička 211/50 Podbrezová

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

 • zateplenie obvodových stien (NOBASIL)
 • zateplenie technického podlažia
 • rekonštrukcia lodžii
 • výmena okien v domácnosti

Zdroje financovania:

 • úver – komerčný SLSP
 • úver – Sloveseff II
 • vlastné – fond opráv

Energetický certifikát: trieda C

 

 


 

Obnova bytového domu Krčulova 14,16,18 , Brezno

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

 • zateplenie obvodových stien (Multitherm NEO – sivý polystyrén)
 • zateplenie technického podlažia
 • zateplenie strechy
 • výmena pivničných okien
 • výmena okien v bytoch
 • oprava lodžii

Zdroje financovania:

 • úver – komerčný SLSP
 • úver – Sloveseff II
 • vlastné – fond opráv

Energetický certifikát: trieda B

 

 


 

Obnova bytového domu Dr. Clementisa 2,4, Brezno

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Realizačné práce:

 • zateplenie obvodových stien (biely polystyrén)
 • zateplenie zádveria
 • výmena pivničných okien
 • oprava balkónov

Zdroje úveru:

 • úver – komerčný SLSP
 • úver – Sloveseff II
 • vlastné – fond opráv

Energetický certifikát: trieda C