O správe bytov v médiách

 Na tejto stránke uvádzame odkazy na zaujímavé články o problematike správy bytov v našich médiách.

V prípade, že nájdete v médiách zaujímavý článok. Pošlite jeho obsah, alebo jeho odkaz na sekretariat@sbdbr.sk. Radi ho uverejníme na tejto stránke.

OZNAM o čerpaní celozávodnej dovolenky

Oznamujeme klientom, že v dňoch 31. 08. 2020 (pondelok)  a 14. 09. 2020 (pondelok)  budú zamestnanci SBD Brezno čerpať celozávodnú dovolenku.

 

Ing. Ján Ďurkovič, v.r.

predseda