Rok 2015

Obnova bytového domu ŠLN 1235/22,23 Brezno

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom ŠLN 1235/22,23, Brezno: 40 bytových jednotiek, 32 balkónov

Zahájenie: 07/2015
Ukončenie: 1. 10. 2015
Stavebné povolenie: č. 72/2014, právoplatné 09. 01. 2015
Kolaudačné rozhodnutie: č. 49/2015, právoplatné 15. 01. 2016

Energetický certifikát: Trieda B

Realizačné práce:

– zateplenie obvodového plášťa
– zateplenie strešného plášťa
– zateplenie podhľadu technického podlažia
– sanácia balkónov – odstránenie systémových porúch
– sanácia vonkajších schodísk
– výmena výplní otvorov v spoločných priestoroch bytového domu
– výmena bleskozvodu
– obnova okapového chodníka
– hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome

Použitý materiál: NEO sivý polystyrén, hrúbka 150 mm
Zatepľovací systém: Baumit Pro System s EPS
Realizátor stavebných prác: GINDL – AM, s. r. o., Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Roman Rybiansky
Realizátor hydraul. vyregulovania ÚK: ENAS – Energoaudit a služby, s. r. o., Banská Bystrica

ZDROJE FINANCOVANIA: 

RN celkom (stavebná časť + hydraulické vyregulovanie ÚK) 226 102,21 €

Z toho Fond prevádzky, údržby a opráv: 30 000,31 €
Štátny fond rozvoja bývania: 155 524,90 € (úrok 1% splatnosť 15 rokov)
Úver SLSP: 40 577,00 € (úrok 2,1% splatnosť 6 rokov)

 

 


 

 

Obnova bytového domu ŠLN 1235/24,25 Brezno

Realizované pod správou ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom ŠLN 1235/24,25, Brezno: 48 bytových jednotiek, 32 balkónov

Zahájenie: 15. 06. 2015
Ukončenie: 30. 10. 2015
Stavebné povolenie: č. 73/2014, právoplatné 09. 01. 2015
Kolaudačné rozhodnutie: č. 50/2015, právoplatné 15. 01. 2016

Energetický certifikát: Trieda B

Realizačné práce:

– zateplenie obvodového plášťa
– zateplenie strešného plášťa
– zateplenie podhľadu technického podlažia
– sanácia balkónov – odstránenie systémových porúch
– sanácia vonkajších schodísk
– výmena výplní otvorov v spoločných priestoroch bytového domu
– výmena bleskozvodu
– obnova okapového chodníka
– hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome

Použitý materiál: NEO sivý polystyrén, hrúbka 150 mm
Zatepľovací systém: Terranova
Realizátor stavebných prác: ENSPOL, s. r. o., Banská Bystrica
Stavebný dozor: Ing. Ján Môcik
Realizátor hydraul. vyregulovania ÚK: ENAS – Energoaudit a služby, s. r. o., Banská Bystrica

ZDROJE FINANCOVANIA: 

RN celkom (stavebná časť + hydraulické vyregulovanie ÚK) 214 344,65 €

Z toho Fond prevádzky, údržby a opráv: 30 000,56 €
Štátny fond rozvoja bývania: 148 311,10 € (úrok 1% splatnosť 15 rokov)
Úver SLSP: 36 033,00 € (úrok 2,1% splatnosť 6 rokov)