Entries by Michaela Vilhanová

Oznam

Oznamujeme klientom, že dňa 2. 9. 2022 (piatok) bude SBD Brezno z technických príčin Z A T V O R E N É. Ing. Ján Ďurkovič, v.r. predseda

INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 10. 1. 2022

                                                    INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD od 10. 1. 2022    Dňom 10. 1. 2022 bol zrušený zákaz vychádzania. Núdzový stav ostáva v platnosti. Vstup do budovy je zabezpečený v režime OP pri dodržaní […]

Informácie k prevádzke SBD od 25.11.2021

V súvislosti so zákazom vychádzania a núdzovým stavom vyhláseným vládou SR dňa 24.11.2021 sa s účinnosťou od 25.11.2021 rušia stránkové dni.  Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek využívali mailovú, telefonickú komunikáciu prípadne, aby svoje požiadavky zasielali poštou.

Informácie k prevádzke SBD od 8.11.2021

  INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 8.11.2021 Z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID 19 a v súvislosti so zaradením okresu Brezno od 8.11.2021 medzi „čierne okresy“ odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu, alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, prípadne vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD. Prosíme […]

Pokladňa SBD opäť otvorená

Oznamujeme klientom SBD, od 27.4. 2021 bude fungovať pokladňa vo vestibule SBD v čase: Utorok: 9:00 – 11:00   12:00 – 14:45 Streda:  9:00 – 11:00   12:00 – 16:00 Vstup do budovy SBD je obmedzený – 1 osoba na 15 m2 a možný iba za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení. Vstup do budovy je možný len […]

Nekonaná porada zástupcov vlastníkov, plánovaná dňa 11.3.2021

Vážení členovia družstva, zástupcovia vlastníkov bytov a vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP) v správe Stavebného bytového družstva Brezno. Viem, že v tejto dobe všetci spoločne čelíme iným závažným skutočnostiam, ako je pandémia koronavírusu, o čom sme informovaní denne z komunikačných prostriedkov. S opatreniami proti jeho šíreniu sa stretávame na každom kroku. V tejto dobe boli prijaté viaceré opatrenia vlády SR a Úradu verejného […]