Entries by Michaela Vilhanová

Vianoce

Prajeme Vám krásne prežité Vianočné sviatky, veľa zdravia,  osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2023.   Stavebné bytové družstvo Brezno Kolektív zamestnancov družstva    

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

Po tragickom výbuchu bytového domu v Prešove vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium hasičského a záchranného zboru upozornenie na dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch. 1. Upozornenie prezídia HaZZ 2. Štátny dozor na úseku požiarnej prevencie.