Najčastejšie otázky

Dokumenty a informácie

 Ponuka služieb a cenník

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností:
 • Maľovanie, lakovania a sklenárske práce
 • Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
 • Rozmnožovacie – kopírovacie služby
2. Remeselné živnosti:
 • Zámočníctvo
 • Vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce
3. Viazané živnosti:
 • Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • Oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu oprávnenia
 • Montáž určených meradiel:
  a)  merače pretečeného množstva vody na studenú vodu
  b)  merače pretečeného množstva vody na teplú vodu

Poznámka:
Obsahom správy bytových domov je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome:

a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
c) vedenie účtu domu v banke,
d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Naše sídlo

Kde nás nájdete

Stavebné bytové družstvo Brezno
Malinovského 1110/12
977 01 BREZNO