Entries by Michaela Vilhanová

OZNÁMENIE – opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu

Na základe uznesenia č. 807/2020  zo dňa 29. decembra 2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu, podľa ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu bude obmedzená činnosť družstva: zákaz vstupu do budovy SBD, nebude zabezpečený výber úhrad predpisov preddavkov do pokladne družstva Počas uvedeného obdobia budeme riešiť len havarijné a núdzové stavy v bytových domoch. Požiadavky […]

Informácia k zabezpečeniu prevádzky SBD

Vážení vlastníci a zástupcovia vlastníkov bytov a NP, na základe uznesenia prijatého vládou SR a s ním súvisiacimi opatreniami  je prevádzka  SBD aj naďalej zabezpečená v sprísnenom epidemiologickom režime. Vybavenie Vašich  požiadaviek bude  aj naďalej zabezpečené prostredníctvom mailovej, resp. telefonickej  komunikácie, poštou,  príp. na základe vhodenia Vašej požiadavky do schránky umiestnenej v suteréne budovy SBD.

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu!!! 10. marec 2020

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva, snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva. Na základe rozhodnutia vedenia SBD Brezno, zo dňa 10.3.2020, v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania Oznam opatrenia SBD

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

Po tragickom výbuchu bytového domu v Prešove vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium hasičského a záchranného zboru upozornenie na dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch. 1. Upozornenie prezídia HaZZ 2. Štátny dozor na úseku požiarnej prevencie.