Entries by Jaroslav Navrátil

Odpredaj prebytočných zásob.

SBD Brezno ponúka všetkým fyzickým osobám na odpredaj nepotrebné skladové zásoby materiálu. Cena je stanovená na 40% obstarávacej ceny. V prípade väčšieho množstva tovaru bude cena stanovená dohodou. V prípade záujmu sa informujte u vedúceho technického úseku p. Peter Čief. Tel. kontakt 0911 467 593. Zoznam skladových zásob.

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v roku 2019.

Dokumenty k zabezpečeniu schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v roku 2019: Organizačné zabezpečenie konania schôdzí vlastníkov bytov a NP v roku  2019 Organizačné zabezpečenie konania schôdzí vlastníkov bytov a NP v roku  2019 – prevzaté BD od ŽP BYTOS s.r.o. Metodický pokyn na zabezpečenie schôdzí  v roku 2019 Metodický pokyn na zabezpečenie schôdzí  v roku 2019 – prevzaté […]