Oznam o čerpaní celozávodnej dovolenky

OZNAM O ČERPANÍ CELOZÁVODNEJ DOVOLENKY

Oznamujeme klientom,

že v dňoch 28.08.2023 až 01.09.2023 

budú zamestnanci SBD Brezno čerpať celozávodnú dovolenku.

 

 Ing. Ján Ďurkovič v. r.
predseda SBD Brezno