OZNAM o čerpaní celozávodnej dovolenky

OZNAM O ČERPANÍ CELOZÁVODNEJ DOVOLENKY

Oznamujeme klientom,

že v dňoch 27.12.2022 až 30.12.2022 

budú zamestnanci SBD Brezno čerpať celozávodnú dovolenku.

 

 Ing. Ján Ďurkovič v. r.
predseda SBD Brezno