INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 10. 1. 2022

                                                    INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD od 10. 1. 2022

 

 Dňom 10. 1. 2022 bol zrušený zákaz vychádzania. Núdzový stav ostáva v platnosti.

Vstup do budovy je zabezpečený v režime OP pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.

Zamestnanec SBD je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov SBD predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu.

Pokladňa je otvorená počas stránkových dní v režime OP!

Odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu, alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, prípadne vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby osobné vybavenie požiadaviek využívali v nevyhnutných prípadoch.

 

Ing. Ján Ďurkovič, v.r.

predseda SBD

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – ELEKTRIKÁR / ÚDRŽBÁR

Stavebné bytové družstvo Brezno hľadá vhodného uchádzača na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu:

 

Elektrikár / údržbár

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– vykonáva opravy a montážne práce na technických častiach budov, elektrických rozvodov, osvetlení

a bleskozvodov,

– vykonáva odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach VTZ elektrických,

– spolupracuje pri vykonávaní odborných prehliadkach a skúškach VTZ elektrických,

– vykonáva bežnú údržbu spojenú s technickou správou bytových domov,

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

  • stredoškolské bez maturity
  • stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • odpovedajúca odborná spôsobilosť podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., § 22
  • prax s elektroúdržbou v obytných budovách

 

Kompletné informácie o voľnom  pracovnom mieste aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača Vám poskytneme na sbd@sbdbr.sk  alebo tel. 048/619 7522.