Oznámenie o zatvorení pokladne

Oznamujeme klientom SBD, že odo dňa 22.11.2021 až do odvolania bude pokladňa z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie zatvorená.

Vo vestibule môžete požiadať o poštové poukážky.