Informácie k prevádzke SBD od 25.11.2021

V súvislosti so zákazom vychádzania a núdzovým stavom vyhláseným vládou SR dňa 24.11.2021 sa s účinnosťou od 25.11.2021 rušia stránkové dni.  Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek využívali mailovú, telefonickú komunikáciu prípadne, aby svoje požiadavky zasielali poštou.

Informácie k prevádzke SBD od 8.11.2021

 

INFORMÁCIE K PREVÁDZKE SBD OD 8.11.2021

Z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID 19 a v súvislosti so zaradením okresu Brezno od 8.11.2021 medzi „čierne okresy“ odporúčame vlastníkom a klientom SBD, aby na vybavovanie svojich požiadaviek prednostne využívali mailovú, telefonickú komunikáciu, alebo aby svoje požiadavky zasielali poštou, prípadne vhodili do schránky umiestnenej pri vstupe do budovy SBD.

Prosíme vlastníkov a klientov SBD, aby osobné vybavenie požiadaviek využívali v nevyhnutných prípadoch.

Vstup do budovy je zabezpečený v režime OTP pri dodržaní protiepidemiologických opatrení.