Oznámenie na základe vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva o vstupe do budovy SBD – platné od 19.4.2021 do 28.4.2021

Nekonaná porada zástupcov vlastníkov, plánovaná dňa 11.3.2021

Vážení členovia družstva, zástupcovia vlastníkov bytov a vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP) v správe Stavebného bytového družstva Brezno.

Viem, že v tejto dobe všetci spoločne čelíme iným závažným skutočnostiam, ako je pandémia koronavírusu, o čom sme informovaní denne z komunikačných prostriedkov. S opatreniami proti jeho šíreniu sa stretávame na každom kroku. V tejto dobe boli prijaté viaceré opatrenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva cieľom ktorých je znižovanie mobility a kontaktov medzi ľuďmi. Napriek uvedeným skutočnostiam, by sme Vás chceli informovať o členských povinnostiach družstva, ktoré musíme zabezpečiť v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov družstva, ako aj  o povinnostiach správcu, ktoré musíme zabezpečiť zo zákona o vlastníctve bytov a NP a zmlúv o výkone správy (ZVS), ktoré budeme musieť vykonať, keď sa u nás celková situácia zlepší.

Na deň 11.3.2021 bola plánovaná porada zástupcov vlastníkov bytov a NP v zasadačke SBD, ktorú nebolo možné uskutočniť z dôvodu zákazu vychádzania a prijatých opatrení Vládou SR a ÚVZ SR na zamedzenie šírenia ochorenia koronavírusu. Z uvedeného dôvodu prostredníctvom našej Web stránky www.sbdbr.sk Vás chceme informovať o programe Členských schôdzi jednotlivých  samospráv, o nutnosti vykonania pripravovaných volieb do orgánov družstva na volebné obdobie rokov 2021 – 2026, ktoré v zmysle Obchodného zákonníka musia byť uskutočnené na Zhromaždení delegátov najneskôr do konca augusta 2021. Ďalej Vás chceme dopredu  informovať o programe schôdzi  vlastníkov bytov a NP, ktorý má byť prerokovaný na  týchto schôdzach.

Situáciu v našej spoločnosti podrobne sledujeme a pokiaľ to bude možné rozbehneme celý proces príprav ČS, schôdzi vlastníkov bytov a NP a Zhromaždenia delegátov.

Držím palce, aby sme to spoločne zvládli čo možno najskôr a stretli sa pri plnení povinností.

Pekný deň.

 

                                                                   Ing. Ján Ďurkovič v.r. – predseda SBD Brezno

 

 

Prílohy:

Usmernenie k voľbám do orgánov SBD Brezno r. 2021

Pozvánka na členskú schôdzu a schôdzu vlastníkov bytov a NP r. 2021

Metodický pokyn na zabezpečenie členských schôdzí a schôdzí vlastníkov bytov a NP

 

Pozvánka na schôdzu vlastníkov bytov a NP r. 2021

Metodický pokyn na zabezpečenie schôdzí vlastníkov bytov a NP