OZNÁMENIE – opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu

Na základe uznesenia č. 807/2020  zo dňa 29. decembra 2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhlásenia núdzového stavu, podľa ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu bude obmedzená činnosť družstva:

  • zákaz vstupu do budovy SBD,
  • nebude zabezpečený výber úhrad predpisov preddavkov do pokladne družstva

Počas uvedeného obdobia budeme riešiť len havarijné a núdzové stavy v bytových domoch.

Požiadavky je možné nahlasovať na dispečing družstva telefonicky 048/6197511 alebo elektronickou poštou  dispecing@sbdbr.sk.

Viac informácií na www.sbdbr.sk

 Tieto opatrenia sú účinné počnúc dňom 1. 1. 2021 až do odvolania.

                                                 

Ing. Ján Ďurkovič

predseda družstva