OZNAM o čerpaní celozávodnej dovolenky

Oznamujeme klientom, že dňa 16. 11. 2020 (pondelok)  budú zamestnanci SBD Brezno čerpať celozávodnú dovolenku.

 

Ing. Ján Ďurkovič, v.r.

predseda SBD