Oznámenie o výbere hotovosti za preddavky spojené s užívaním bytov a NP v mesiaci máj 2020

Oznámenie o výbere hotovosti