Zmena vedúceho technického úseku

Dňa 30. 04. 2019 Ing. Jaroslav Navrátil ukončil pracovný pomer v SBD Brezno. Telefónne číslo 0905 744 024 je dočasne nefunkčné.

Dňom 01. 05. 2019 je na pozícii vedúci technického úseku z poverenia p. Peter Čief. Tel. kontakt 0911 467 593.