Celozávodná dovolenka

Oznamujeme Vám, že v dňoch 27. 12. 2018 (štvrtok), 28. 12. 2018 (piatok) a 31. 12. 2018 (pondelok) budú zamestnanci SBD Brezno čerpať celozávodnú dovolenku. 

 

                                                                                                             Ing. Ján Ďurkovič v. r.
                                                                                                           predseda SBD Brezno